Priser

Priserne er gældende fra 1. april 2018

    Ekskl. moms Inkl. moms   
Variabel bidrag kr.

0,416

0,520

pr kWh 
Effektbidrag  kr. 

16,00

20,00

pr m² 
 Energiafgift

kr.

 0,028

 0,036

 pr. kWh
 Lavenergihus 50% kr.            8,00          10,00 pr m²
Kælder 50%  kr. 

8,00

10,00

pr m²
         
Abonnementsbidrag efter kategori:         
Private forbrugere kr. 

1.000,00

1.250,00

 
 Lavenergihus 50% kr.         500,00        625,00  
Erhvervsforbrugere  kr. 

1.000,00

1.250,00

 
Storforbrugere kr. 

8.730,00

10.912,50

 

Forbrugere med et KWh-forbrug over 75.000, er storforbruger.

Betaling af fjernvarme:
Regnskabsår følger kalenderår med 4 rater, der forfalder 1. februar – 1. maj - 1. august og 1. november.

 

Aflæsning:
Varmeværket aflæser alle målere i løbet af december måned hvert år. Årsopgørelse sendes ud sammen med 1. rate i løbet af januar måned.


Forbrugere med et KWh-forbrug over 75.000, er storforbruger.

Betaling af varme:
Der opkræves 10 ácontorater årligt med forfald hver den 1. i måneden. Betalingsfrie måneder er april og december.

Aflæsning:
Varmeværket aflæser alle målere i løbet af marts måned hvert år. I løbet af april måned fremsendes en årsopgørelse, samt acontobetaling for næste varmeår.