Priser

Forbrugere med et KWh-forbrug over 75.000, er storforbruger.

Betaling af fjernvarme:
Regnskabsår følger kalenderår med 4 rater, der forfalder 1. februar – 1. maj - 1. august og 1. november.

 

Aflæsning:
Varmeværket aflæser alle målere i løbet af december måned hvert år. Årsopgørelse sendes ud sammen med 1. rate i løbet af januar måned.


Forbrugere med et KWh-forbrug over 75.000, er storforbruger.

Betaling af varme:
Der opkræves 10 ácontorater årligt med forfald hver den 1. i måneden. Betalingsfrie måneder er april og december.

Aflæsning:
Varmeværket aflæser alle målere i løbet af december måned hvert år. I løbet af februar måned fremsendes en årsopgørelse, samt acontobetaling for næste varmeår.

DOWNLOAD
Takster 2021