Tilslutning

For nye forbrugere med lejlighed/ejerbolig på 75 m² og derunder på samme matrikel og som har fælles stik fra hovedledning, afregnes et reduceret abonnementsbidrag pr. lejlighed/ejerbolig.

Byggemodningsbidrag:
Byggemodningsomkostninger skal betales inden arbejdet påbegyndes, på basis af et af Værkets udarbejdet budget. Efter arbejdets afslutning, opgøres de faktiske omkostninger, og en regulering finder sted.

Tilslutningsbidrag: (Priser er inkl. moms)
Bidraget dækker stikledning max. pex 22 ført til grundskel, hovedhaner og måler.

Fritliggende énfamiliehuse kr.

18.750,00

Kæde/ rækkehuse  kr.

15.000,00

Etageboliger  kr. 

11.250,00

Ældreboliger  kr. 

9.000,00

Ungdomsboliger  kr. 

4.500,00

Erhvervs/ industri, insitutioner m.m. indtil 410 m²  kr. 

22.500,00

Andelskapital  kr. 

500,00 Tilslutning i specielle situationer samt af specielle anlæg:
Forlang tilbud på tilslutning.

Varmeværket følger de standardtariffer udarbejdet af Dansk Fjernvarme og Energitilsynet.