Generalforsamling 2022

10. marts 2022

Generalforsamling 2022

Afholdes i Østerskov forsamlingshus, Østerskovvej 7, 5952 Humble
Torsdag den 24. marts kl. 19.00


Årsrapport med revisionspåtegning og driftsbudget samt vedtægter kan afhentes på selskabets kontor, Østerskovvej 2B, 5932 Humble eller hos Midtlangeland Fjernvarme,
Spodsbjergvej 147D, Rudkøbing på hverdage fra mandag den 14. marts til torsdag den 24. marts mellem kl.10.00 - 12.00.


Tilmelding til generalforsamlingen.
Tilmeldingen skal ske til Driftsleder Kim Carlsson på tlf. 2031 2142 eller på mail: sydlangeland-fjernvarme@mail.dk


Dagsorden omfatter i henhold til vedtægterne følgende:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

4. Orientering om bestyrelsens driftsbudget for det kommende regnskabsår, herunder takster for tilslutningsafgift, fast afgift, målerleje og forbrugsafgift.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Indkommende forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er flg.

Ulrik Kølle Hansen (modtager genvalg)
Britta Andersen (modtager genvalg)
Jakob Figen Kromann (modtager genvalg)


9. Valg af suppleant.

10. Valg af revisor.

11. Eventuelt.

DOWNLOAD
Generalforsamling 2022