Links

Dansk Fjernvarme   Danske fjernvarmeværkers branceorganisation 
LEF Langelands Elforsyning 
Energistyrelsen  Link til Energistyrelsens hjemmeside, hvor du blandt andet finder informationer 
om lovgivningen på energiområdet 
Energirådgivning Link til fjernvarmeværkernes hjemmeside om sparetips og energibesparende adfærd. 
Kommunen Link til Langeland Kommune
//