Om os

I 1992 begyndte nogle arbejdsgrupper fordelt på Sydlangeland at få en god idé. 

Vi skulle have fjernvarme. Der skulle tilsluttes mindst  625 forbrugere for at opstarte et fjernvarmeværk i vores område. Efter et stort arbejde fra arbejdsgruppen, kom man op på 610 forbrugere, og man gik i gang med at bygge Sydlangeland Fjernvarme.Der blev afholdt en stiftende genralforsamling den 27. maj 1993 og det første spadestik blev taget den 29. juni 1993. I1993 og 1994 begyndte man at lægge fjernvarmerør i jorden og Sydlangeland Fjernvarme var en realitet. 
På varmeværket opstillede man en 5 Mwh halmkedel som primær kedel og 6,3 Mwh oliekedel, som kun skulle køre som reservelast og spidsbelastningskedel. Halmen skulle komme fra de lokale landmænd.Der blev bygget en halmlade på 2.400 m² til høsthalm, samt en akkumuleringstank som kan indeholde 50 MWh varme.I 1999 byggede man en ny staklade på 1.710 m²  for at kunne modtage mere høsthalm. I sommeren 2000 købte man en ny halmkedel, som blev igangsat i januar 2001. Kedelen kan køre på andet biobrændsel end halm. Ved en mindre ombygning kan der fyres med flis og piller.
//