Renter og gebyrer

Gebyrer:

 

Flyttegebyr kr. 

125,00

Rykkergebyr nr. 1  kr. 

100,00

Rykkergebyr nr. 2  kr. 

100,00

     
Lukkegebyr  kr. 

375,00

Åbningsgebyr kr. 

375,00

Udkørende fogedforretning kr. 

330,00

 Afkølingsgebyr:

2% af manglende afkøling
pr. grad under 25 grader  af 
årsforbruget

    


Sikkerhedsstillelse:

Bestyrelsen har den 15-06-04 besluttet, at værket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at værket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren. Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse.

//