Tilslutning

For nye forbrugere med lejlighed/ejerbolig på 75 m² og derunder på samme matrikel og som har fælles stik fra hovedledning, afregnes et reduceret abonnementsbidrag pr. lejlighed/ejerbolig.

Byggemodningsbidrag:
Byggemodningsomkostninger skal betales inden arbejdet påbegyndes, på basis af et af Værkets udarbejdet budget. Efter arbejdets afslutning, opgøres de faktiske omkostninger, og en regulering finder sted.

Tilslutningsbidrag: (Pris er inkl. moms)
Bidraget dækker stikledning max. pex 22 ført til grundskel, hovedhaner og måler.

Tilslutningsprisen for alle ejendomstyper er hos os altid 14.500 kr. + 500 kr. for et andelsbevis.

Tilslutning i specielle situationer samt af specielle anlæg:
Forlang tilbud på tilslutning.

Varmeværket følger de standardtariffer udarbejdet af Dansk Fjernvarme og Energitilsynet.

//