Priser

Betaling af fjernvarme:

Regnskabsår følger kalenderår med 4 rater, der forfalder 1. februar – 1. maj - 1. august og 1. november.

 

Aflæsning:
Varmeværket aflæser alle målere i løbet af december måned hvert år. Årsopgørelse sendes ud sammen med 1. rate i løbet af januar måned.


Aflæsning:
Varmeværket aflæser alle målere i løbet af december måned hvert år. I løbet af februar måned fremsendes en årsopgørelse, samt acontobetaling for næste varmeår.

 

Tilslutningspris: 

Tilslutningsprisen for alle ejendomstyper er hos os altid 14.500 kr. + 500 kr. for et andelsbevis.
//