Ordinær generalforsamling 21. juni 2021

7. juni 2021

Ordinær generalforsamling

 

Afholdes i Østerskov forsamlingshus, Østerskovvej 7, 5952 Humble
Mandag den 21. juni kl. 19.00.

 

Årsrapport med revisionspåtegning og driftsbudget samt vedtægter kan afhentes på selskabets kontor, Østerskovvej 2B 5932 Humble eller hos Langelands Elforsyning, Spodsbjergvej 141, Rudkøbing på hverdage fra tirsdag den 8. juni til mandag den 21. juni mellem kl.10.00 – 12.00.

 

På grund af Covid-19 er der tilmelding til generalforsamlingen, tilmeldingen skal ske til Driftsleder Kim Carlsson på tlf. 20312142 eller på mail: sydlangeland-fjernvarme@mail.dk

 

Dagsorden omfatter i henhold til vedtægterne følgende:


1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Orientering om bestyrelsens driftsbudget for det kommende regnskabsår, herunder
takster for tilslutningsafgift, fast afgift, målerleje og forbrugsafgift.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkommende forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er flg.
Bjarne Nielsen (modtager genvalg)
Asger Larsen (modtager genvalg)
Leo Visbjerg (modtager genvalg)
9. Valg af suppleant.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

P.b.v.

Ulrik Kølle Hansen
Formand
Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.